Uppdragsverksamhet

FE&M utför tjänster riktade mot Arbetsförmedlingen samt annan uppdragsverksamhet.

Exempel på områden där FE&M kan erbjuda sin kompetens:

  • Omvärldsorienteringar

  • Utbildningar

  • Energirådgivning, information och försäljning

  • Stöd & Matchning

Undrar du något? Kontakta oss