Energi

Vi erbjuder smarta lösningar på energi- och miljöproblem, energirådgivning samt försäljning och installation av luftvärme- och markvärmepumpar. Vi samarbetar med de bästa leverantörerna för att kunna erbjuda bra lösningar ur såväl ett ekonomiskt som kvalitetsperspektiv.

Utbildningar

FE&M utför tjänster riktade mot Arbetsförmedlingen inom bland annat jobb- och utvecklingsgarantin, orienteringskurser samt utbildningar. Företaget startades 2000 och är verksamt i hela Norrbottens län.

När det gäller jobb- och utvecklingsgarantin genomför FE&M bland annat 3- och 6-månaders jobbcoachuppdrag. Vi har ett väl upparbetat företagskontaktnät gentemot arbetsmarknaden i Norrbottens län.

Företaget har idag bland annat fyra egna konsulter som har stor erfarenhet och är specialiserade inom olika områden så som säljutbildning, ekonomi, jobbmatchning och personlig utveckling. Vi skräddarsyr olika lösningar utifrån kurs/programdeltagarens individuella behov.

FE&Ms koncept bygger på ett stort engagemang, motivation och en helhetssyn.