FE&M AB främsta områden:

Energi – konsultation och installation

Aktierådgivning , utifrån flerårig erfarenhet inom trading, samt ekonomirådgivning.

Stöd och matchning – motsvarande tidigare job/uga med uppdrag i hela landet till 2024.

Idag verksamhet i Fyrkanten, Jokkmokk och Gällivare.

Vad gör vi?

FE&Ms upplägg baseras på syftet att öka de arbetssökandes självförtroende och uppmuntra deras strävan att erhålla ett varaktigt arbete.

Det övergripande målet är att snabbt och under programperioden coacha deltagaren så att en anställning eller en målinriktad utbildning påbörjas.

Vi genomför en djupare kartläggning för att få fram en personlig profil, tidigare arbetslivserfarenhet och utbildning.

Om oss

FE&M ABs koncept bygger på ett stort engagemang, motivation och en helhetssyn.
Vi har ett väl upparbetat företagsnätverk gentemot arbetsmarknaden i Norrbottens län.

Metodik

Jobbmatchning, personlig coachning och yrkes- och studievägledning samt stödjande förberedande insatser är det huvudsakliga innehållet i vårt upplägg. Vi använder dessutom våra befintliga företags-och utbildningskontakter och skapar nya relationer i vår matchning
mot arbete.

Vad gör vi? Vi hjälper människor.

Stefan OjaVD

Vill du ha hjälp, eller undrar du kanske något? Tveka inte att kontakta oss.

Varför välja FE&M AB?

Stefan Oja vd FE&M AB, coach och samordnare har flerårig erfarenhet av tjänster riktade mot Arbetsförmedlingen.
Han är utbildad civilingenjör inom miljö/energi och ekonomi vid Luleå Tekniska Högskola,examensår 1979.

Arbetslivserfarenhet:

  • Vilhelmina kommun, energiplanerare 1979-1980
  • Vilhelmina Värmeverks AB, vd 1980-1983
  • Dalakraft AB & Rättviks Värmeverk AB, vd 1983-1985
  • Kiruna Värmeverk AB & Kiruna Renhållnings AB, vd 1985-2000
  • Reecat Industri AB, vd 1990-1992
  • NABs Konsultavdelning inom energi, sektionschef 1988-1990
  • Vd/egenföretagare i FE&M AB sedan 2000.

Vi motiverar, inspirerar och ger konkreta tips och råd för att pröva nya vägar till arbete.
Jobbmatchningen är systematiserad och har fokus på att tillsammans med deltagaren hitta ett arbete. Vi samarbetar också med den lokala vuxenutbildningen och i förekommande fall även universitet och folkhögskola.

Samtidigt som vi är mycket tydliga angående genomförande av programmet på ett målinriktat, strukturerat och effektivt sätt har vi full förståelse för deltagarens situation.

Vi kvalitetssäkrar programmet, har full kontroll på individens deltagande, aktivitetsnivå och ansträngningar att nå målet.

Stöd och matchning

Stöd och matchning är en tjänst för arbetssökande som är i behov av ett förstärkt och individuellt anpassat stöd i jobbsökandet. Tjänsten tillhandahålls av kompletterande aktörer. Tjänsten kommer från den 1 december finnas tillgänglig för arbetssökande.

I Stöd och matchning får den arbetssökande handfast hjälp av en leverantör på vägen till ett arbete. Stödet som den arbetssökande får är både verktyg i jobbsökandet och hjälp att knyta kontakter med arbetsgivare.

Stöd och matchning har olika nivåindelningar, spår, och kan anpassas utifrån varje deltagares behov.

– Vill man få jobb så är vi ett bra val

En intelligent upphandling som kommer att få sin belöning om vi alla gör vårat bästa för jobben!

Upphandlingens intentioner kräver att vi alla utbildas för att nå det gemensamma målet i många fler jobb för att vi skall få en bra ålderdom.

Vi som litet företag studerar tankegångarna hela tiden och det vi kan utröna är att alla som jobbar inom arbetsförmedlingen har en oerhört svår uppgift.

En eloge!

Vill du delta i Stöd och Matchning?

Isåfall kontaktar du Arbetsförmedlingen som gör en bedömning utifrån deras regelverk om du är berättigad att delta i tjänsten. Sedan avgör DU vem du vill ha vid stöd och matchning. Men välj gärna FE&M AB

Öppetider

Nedan är garanterade handledartider enligt avtal men vi har ofta öppet betydligt mer, kundens bästa är jobb eller utbildning mot jobb.

Luleå:

Måndag 8-12
Tisdag 8-12
Torsdag 8-12
Fredag 13-17

Boden:

Måndag 13-17
Tisdag 13-17
Torsdag 13-17
Fredag 8- 12

Jokkmokk:

Måndag 13-17
Tisdag 8-12
Onsdag 13-17
Fredag 8- 12

Gällivare

 Måndag  8 – 12
 Tisdag  13-17
 Onsdag  8 -12
 Torsdag  8- 12